• 3 سال پیش

  • 109

  • 06:50

خودشناسی (قسمت پنجم)

آکادمیک NLP
2
2
0

خودشناسی (قسمت پنجم)

آکادمیک NLP
  • 06:50

  • 109

  • 3 سال پیش

توضیحات
♦️ مگر می شود تا زمانی که خود واقعی مان را نشناسیم، بتوانیم دیگران را بفهمیم؟ ✅ خودشناسی باعث می شود که درک تفاوتهای فردی برایمان راحت تر شود و تنها در اینصورت است که می‌توانیم در مدیریت تعارض، مذاکره، ارتباطات و ... موفق عمل کنیم. مهدی عرب زاده مدرس nlp و شخصیت شناسی

با صدای
مهدی عرب زاده مدرس nlp و شخصیت شناسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads