• 2 سال پیش

  • 104

  • 10:17

خودشناسی (قسمت ششم)

آکادمیک NLP
2
2
0

خودشناسی (قسمت ششم)

آکادمیک NLP
  • 10:17

  • 104

  • 2 سال پیش

توضیحات
♦️ مهمترین، جامع ترین و کاربردی ترین ابزار خودشناسی در قرن حاضر، شخصیت شناسی انیاگرام است. مهدی عرب زاده ترینر nlp و خودشناسی

با صدای
مهدی عرب زاده ترینر nlp و خودشناسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads