• 3 سال پیش

  • 87

  • 09:13

خودشناسی (قسمت هفتم)

آکادمیک NLP
2
2
0

خودشناسی (قسمت هفتم)

آکادمیک NLP
  • 09:13

  • 87

  • 3 سال پیش

توضیحات
♦️ از حدود ۱۴ سالگی به بعد، رفتارهای ثابتی که بر اساس فلسفه ذهنی سنین پیش از آن شکل گرفته است، قابل شناسایی می باشد. ✅ این رفتارها در تمام طول عمر ثابت است و فقط نوع و شدت بروز آنها با توجه به میزان قرار داشتن ما در حالت تعادل روانی یا عدم تعادل روانی فرق می کند. مهدی عرب زاده ترینر nlp و شخصیت‌شناسی

با صدای
مهدی عرب زاده ترینر nlp و شخصیت‌شناسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads