• 6 سال پیش

  • 21

  • 03:59
صبح و سلامتی – شماره 21

صبح و سلامتی – شماره 21

آشپزباشی
8
صبح و سلامتی – شماره 21
8
0

صبح و سلامتی – شماره 21

آشپزباشی
  • 03:59

  • 21

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این پادکست در مورد این مطالب صحبت شده است : سرفه های مزمن و علل آن، ارتباط ریفلاکس معده با سرفه، راه های مقابله با ریفلاکس…

shenoto-ads
shenoto-ads