• 6 سال پیش

  • 17

  • 02:26
صبح و سلامتی – شماره 20

صبح و سلامتی – شماره 20

آشپزباشی
4
صبح و سلامتی – شماره 20
4
0

صبح و سلامتی – شماره 20

آشپزباشی
  • 02:26

  • 17

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این پادکست در مورد این مطالب صحبت شده است : داروهایی که باید همراه با غذا مصرف شوند، ریفلاکس معده، عوامل، علایم و بهبود آن…

shenoto-ads
shenoto-ads