• 3 سال پیش

  • 1.1K

  • 31:00

قسمت چهل و نهم / ادامه آواز افشاری (قسمت دوم)

پادکست چهارگاه
2
توضیحات
در ادامه قسمت قبل، در این قسمت به معرفی گوشه های بسته نگار و جامه دران در آواز افشاری می پردازیم.

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads