• 3 سال پیش

  • 855

  • 28:49

قسمت چهل و پنجم / نوروزانه (قسمت دوم)

پادکست چهارگاه
0
0
0

قسمت چهل و پنجم / نوروزانه (قسمت دوم)

پادکست چهارگاه
  • 28:49

  • 855

  • 3 سال پیش

توضیحات
در ادامه قسمت چهل و چهارم، در این قسمت نیز به معرفی تصنیف های مناسب نوروز و آغاز فصل بهار می پردازیم.

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads