• 3 سال پیش

  • 1.5K

  • 42:42

قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا / گوشه چهارپاره در ابوعطا / شرحی کوتاه و‌ مختصر در مورد استاد فرامرز پایور

پادکست چهارگاه
6
6
2

قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا / گوشه چهارپاره در ابوعطا / شرحی کوتاه و‌ مختصر در مورد استاد فرامرز پایور

پادکست چهارگاه
  • 42:42

  • 1.5K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد فرامرز پایور می پردازیم.

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads