• 3 سال پیش

  • 1.3K

  • 45:34

قسمت سی و هفتم / ادامه آواز ابوعطا / نگاهی به آلبوم کنسرت اساتید

پادکست چهارگاه
4
4
0

قسمت سی و هفتم / ادامه آواز ابوعطا / نگاهی به آلبوم کنسرت اساتید

پادکست چهارگاه
  • 45:34

  • 1.3K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا و آلبوم کنسرت اساتید می پردازیم و به تصنیف دل هوس سبزه و صحرا ندارد ، بامن صنما گوش می کنیم.

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads