• 5 سال پیش

  • 13

  • 07:09
گفتگو با دانیال رستم جدید

گفتگو با دانیال رستم جدید

آوای تیوال
10
گفتگو با دانیال رستم جدید
  • 07:09

  • 13

  • 5 سال پیش

گفتگو با دانیال رستم جدید

آوای تیوال
10

توضیحات
گفتگوی تیوال با دانیال رستم جدید / کارگردان. گفتگو کننده: مهشاد حجتی درباره نمایش سرزمین مردگان جاوید

با صدای
دانیال رستم جدید
مهشاد حجتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads