• 3 سال پیش

  • 45

  • 09:19

خرید بیزینس در کانادا

کوچ رادیو
0
0
0

خرید بیزینس در کانادا

کوچ رادیو
  • 09:19

  • 45

  • 3 سال پیش

توضیحات
پایه و اساس الگوی خرید کسب وکار در کانادا که به آن Owner Operator گفته می شود، بر اساس اکسپرس انتری نهاده شده است. در این الگو، همانند اکسپرس انتری برای متقاضیان پرونده ای مفتوح می‌شود. اما به علت اینکه داشتن سرمایه و پیشنهاد کار امتیازات بسیار بالایی دارند، عدد نهایی متقاضی آنقدر بالا خواهد بود که منجر به موفقیت فرآیند خواهد شد. در حقیقت در Owner Operator باز هم نیاز به جاب آفر خواهید داشت، اما چون این کسب وکار متعلق به خود شما بوده و قرار است آن را مدیریت کنید، از همان ابتدا اجازه کار و حضور در کانادا را به دست خواهید آورد.

shenoto-ads
shenoto-ads