• 3 سال پیش

  • 31

  • 32:57

موزه گردی مجارستان

کوچ رادیو
0
0
0

موزه گردی مجارستان

کوچ رادیو
  • 32:57

  • 31

  • 3 سال پیش

توضیحات
ادبیات و در کل هنر همواره در طول تاریخ، مخدر و جان پناه آدمی برای فرار از مصائب زندگی بوده و همواره آدمی برای گریز از دشواری ها و تلخی های زندگی و برای تسکین و جلای روحش به آغوش هنر پناه برده و غیر از اینها، هنر گلوی فریاد آدمی بوده و با این گلودردها، عدالت خواهی ها و احساسش را در طول تاریخ فریاد زده. موسیقی، شعر، نقاشی، رمان، مجسمه سازی و در کل هر هنری بار آدمی را سبک تر کرده و همیشه اعتراضش را فریاد زده…

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads