• 3 سال پیش

  • 51

  • 17:28

چگونه جدول swot را پر کنیم؟

کوچ رادیو
1
1
0

چگونه جدول swot را پر کنیم؟

کوچ رادیو
  • 17:28

  • 51

  • 3 سال پیش

توضیحات
SWOT از حرف اول کلمات Strengths ، Weaknesses ، Opportunities و Threats ساخته شده است. SWOT به ما کمک می کند تا به نقاط قوت و ضعف خودمان، فرصت های پیش رو و تهدیدهای احتمالی را به شیوه موثری مدیریت کنیم.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads