• 3 سال پیش

  • 44

  • 18:16

ارشد مجدد در فرانسه

کوچ رادیو
0
0
0

ارشد مجدد در فرانسه

کوچ رادیو
  • 18:16

  • 44

  • 3 سال پیش

توضیحات
اعتبار دانشگاه‌های فرانسه به همراه فراهم بودن امکان تحصیل رایگان و یا با هزینه پایین نسبت به سایر کشورها برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، این کشور را به یکی از بهترین مقاصد دانشجویی تبدیل کرده است. تحصیل کارشناسی ارشد در فرانسه یکی از بهترین گزینه‌هاست؛ چرا که این روش منجر به ادامه زندگی در یکی از بهترین کشورهای اتحادیه اروپا می‌شود. شما پس از اتمام تحصیلات خود، برای ۲ بازة ۶ ماهه وقت دارید که در فرانسه کار پیدا کنید و ۳ سال پس از کار در فرانسه، اقامت دائم خود را از این کشور دریافت خواهید کرد.

با صدای
مجتبا شکوهی راد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads