• 3 سال پیش

  • 94

  • 27:14

سفرنوشت باکو

کوچ رادیو
1
1
0

سفرنوشت باکو

کوچ رادیو
  • 27:14

  • 94

  • 3 سال پیش

توضیحات
تاریخ شناسان بر این باورند که اولین آثار مربوط به این شهر تاریخی و جذاب به قرن ۶ میلادی برمی گردد که در آن زمان این شهر جزوی از ایران بوده است و همین موضوع فرهنگ و سنت نزدیک آنها به ما را بیانگر می شود.

با صدای
هدیه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads