• 3 سال پیش

  • 148

  • 38:41

سفرنوشت(هند)

کوچ رادیو
2
2
0

سفرنوشت(هند)

کوچ رادیو
  • 38:41

  • 148

  • 3 سال پیش

توضیحات
هند کشور ۷۲ ملت، به خاطر ادیان ، نژادها و زبان های مختلف عنوان گرفته است. کشوری که علیرغم تنوع فرهنگی دارای مردمی خونگرم است و لبخند از صورتشان محو نمی شود و فقیر و غنی صمیمانه در کنار یکدیگر روزگار را سپری می کنند.

با صدای
هنگامه حبیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads