• 3 سال پیش

  • 125

  • 18:36

راهنمای شکست 3

کوچ رادیو
0
0
0

راهنمای شکست 3

کوچ رادیو
  • 18:36

  • 125

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای نبرد و به فراخور زمانه هر جنگجویی سلاح هایی دارد. کارآفرینی هم نوعی نبرد است و در این روزها و در اینجا، نبرد نابرابر و سختی هم هست. ما در این کتاب در نهایت درباره ی “چطور موفق شویم” صحبت نمی کنیم. ما درباره ی چیزهایی که با رعایتشان ممکن است شکست نخوریم و برای مدت طولانی تری در صحنه ی نبرد باقی بمانیم حرف خواهیم زد.

با صدای
شهریار جوهری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads