• 4 سال پیش

  • 66

  • 10:16

راهنمای شکست(قسمت دوم)

کوچ رادیو
1
1
0

راهنمای شکست(قسمت دوم)

کوچ رادیو
  • 10:16

  • 66

  • 4 سال پیش

توضیحات
همانطور که قبلا هم درباره کتاب راهنمای شکست گفتیم، این کتاب عنوان کاملش : راهنمای شکست در راه اندازی و توسعه استارتاپ هاست،‌ در ۲۸ گام و برای بیش از ۱۵۰ بخش برای بررسی مسائلی که در مسیر راه اندازی یک استارتاپ با آن روبرو شده و یا خواهید شد نوشته و منتشر شده است. در قسمت اول بخشی از مقدمه کتاب را شنیدیم. در قسمت دوم که در حال شنیدنش هستید به سراغ گام اول کتاب رفتیم تا گام اول: درک وارونه اکوسیستم را با صدای شهریار جوهری، نویسنده کتاب بشنویم.

با صدای
شهریار جوهری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads