• 4 سال پیش

  • 110

  • 17:21

روانشناسی مهاجرت

کوچ رادیو
2
2
0

روانشناسی مهاجرت

کوچ رادیو
  • 17:21

  • 110

  • 4 سال پیش

توضیحات
تاریخ مهاجرت هم اندازه عمره بشره.اجداد اولیه ما، به این نتیجه رسیدن که شرایط برای بهتر زیستن همیشه ثابت نیست.اونها با کسب تجربه فهمیدن که برای مراتع بهتر، آب و هوای مطلوبتر، امنیت و یا امکانات مهیاتر، میتونن محل زندگی خودشون رو تغییر بدن. هرچند که که در قرن های اخیر و با گسترش شهر نشینی، مهاجرت های جمعی شدیدا کاهش پیدا کردن، اما به جای اون نوع دیگری از مهاجرت پدید اومد.

با صدای
محمد کرکی
مجتبا شکوهی راد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads