• 3 سال پیش

  • 24

  • 09:44
0
0
0
  • 09:44

  • 24

  • 3 سال پیش

توضیحات
کول کازِن متوجه شد که گاهی آدما به دنبال چیزی فراتر از دیدن چند مکان تاریخی در سفرشون هستند. اونا با مسافرینی برخورد کردن که دوست داشتن روح شهری که بهش مسافرت کردن و پیدا کنن. و باهاش یه رابطه عمیق برقرار کنن. اونا همچنین متوجه شدن که سلیقه آدما شدیدا با هم متفاوته و برنامه هایی که تحت عنوان تورهای شهرگردی در شهرها و برای سیف وسیعی از مسافرا برگذار میشه بعضی از آدما رو سیراب نمیکنه. پس به دنبال راهکار گشتن! و شد کول کازن!

با صدای
مهرداد مسینان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads