• 3 سال پیش

  • 70

  • 19:07

سفر با حاج سیاح

کوچ رادیو
6
6
0

سفر با حاج سیاح

کوچ رادیو
  • 19:07

  • 70

  • 3 سال پیش

توضیحات
حاج محمد علی محلاتی بعد از ۱۸ سال که از سفر اروپا و آمریکا به ایران بازگشت در میان مردم به حاج سیاح معروف شد. در سال ۱۳۹۱ احسان نوروزی در سفر خود به اروپا همسفر حاج سیاح شد. این اپیزود بخشی از سفرنامه‌ی وین از کتاب سفر با حاج سیاح اوست.

با صدای
رضا جهانیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads