• 3 سال پیش

  • 24

  • 15:23

روزنامه سفر میمنت

کوچ رادیو
0
0
0

روزنامه سفر میمنت

کوچ رادیو
  • 15:23

  • 24

  • 3 سال پیش

توضیحات
شاملو می گوید :”این روزها سرگرم نوشتن سفرنامه‌ای هستم طنزگونه. البته این یک سفرنامه شخصی نیست، بلکه از زبان یک پادشاه فرضی احتمالاً از «طایفه منحوس» قاجاریه روایت می‌شود تا برخورد دوگونه فرهنگ یا برداشت اجتماعی برجسته‌تر جلوه کند.”

با صدای
احمد شاملو

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads