• 3 سال پیش

  • 351

  • 26:32

مهاجرت به کانادا

کوچ رادیو
17
17
0

مهاجرت به کانادا

کوچ رادیو
  • 26:32

  • 351

  • 3 سال پیش

توضیحات
کانادا با مساحتی حدود ۱۰ میلیون متر مربع و با ۳۵ میلیون جمعیت، از ظرفیت پذیرش برای پذیرش مهاجران و افراد متخصص و یا دانشجویان بین المللی برخوردار است، کانادا به واسطه بیش از ۲۰۰ فرهنگ مختلف، کشوری چند فرهنگی محسوب می شود.

shenoto-ads
shenoto-ads