• 3 سال پیش

  • 23

  • 24:11

پرسه گردی با قانون دینامیت اثر کمیل سهیلی

کوچ رادیو
0
0
0

پرسه گردی با قانون دینامیت اثر کمیل سهیلی

کوچ رادیو
  • 24:11

  • 23

  • 3 سال پیش

توضیحات
دیدن جوان های جسور و خطرپذیر، مثل نویسنده ی این کتاب که حاشیه ی امن روزمره را ترک می کنند و با هدف و انگیزه به دیدن شگفتی های دنیا می روند، بسیار برایم با ارزش است. امروزه، داستان های دیروز و قبلی که در آنجا سفر کردیم برای همیشه به تاریخ پیوسته است، با این حال داستان های جدیدی در جهان متولد شده اند که به شکل دیگری ارزشمند است.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads