• 3 سال پیش

  • 53

  • 17:19

دوره زبان و تحصیل در مجارستان

کوچ رادیو
0
0
0

دوره زبان و تحصیل در مجارستان

کوچ رادیو
  • 17:19

  • 53

  • 3 سال پیش

توضیحات
مجارستان یکی از معدود کشورهایی است که بابت اخذ پذیرش از کالج‌هایش، به شما اقامت موقت اعطا می‌کند.;در اختیار داشتن اقامت موقت مجارستان به این معناست که شما خواهید توانست پس از اتمام دوره زبان، ویزای خود را به ویزای کار مجارستان و یا حتی دیگر کشورها تبدیل نمایید. همچنین می‌توانید پس از آن پذیرش دانشجویی گرفته و ادامه تحصیل دهید.

shenoto-ads
shenoto-ads