• 3 سال پیش

  • 55

  • 20:53

استارتاپ ویزای کانادا

کوچ رادیو
0
0
0

استارتاپ ویزای کانادا

کوچ رادیو
  • 20:53

  • 55

  • 3 سال پیش

توضیحات
استارتاپ ویزای کانادا عملاً مشهورترین ویزای استارتاپ در ایران محسوب می‌شود. در کانادا نیز همانند بسیاری دیگر از کشورها شما می‌توانید با اثبات اینکه یک کسب‌وکار پر منفعت و قابل رشد نوآورانه در کانادا راه‌اندازی کنید این ویزا را به دست آورید.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads