• 3 سال پیش

  • 47

  • 09:06

ویزای فریلنسری آلمان

کوچ رادیو
3
3
0

ویزای فریلنسری آلمان

کوچ رادیو
  • 09:06

  • 47

  • 3 سال پیش

توضیحات
کسانی که مایل به حضور در آلمان و کار و کسب درآمد هستند که فعالیتشان در قالب خوداشتغالی تعریف می‌شود می‌توانند درخواست خود را ارائه دهند. نکته مهم اینجاست که متقاضی باید در نظر داشته باشد با این ویزا قادر به استخدام نیست و همچنین اجازه تاسیس شرکت ندارد. بلکه فقط می تواند آزادانه برای خودش کار کند. هرچند که این ویزا قابل تغییر است و اگر متقاضی بعد از یک سال مایل بود می تواند دسته بندی ویزای خود را به گونه های دیگر تغییر دهد.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads