• 2 سال پیش

  • 3

  • 15:27

شنبه 22 آذر 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 22 آذر 1399

رادیو صبا
  • 15:27

  • 3

  • 2 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم درباره بیماری‌های قلبی و عروقی باهاتون صحبت می‌کنیم و نکاتی را برای پیشگیری از این بیماری‌ها به شما پیشنهاد می‌دهیم.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads