• 3 سال پیش

  • 11

  • 22:24

شنبه 12مهر ماه 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 12مهر ماه 1399

رادیو صبا
  • 22:24

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم، از وام ازدواج فرزندان و رونمایی سامانه نظام پیشنهادات حرف زدیم و اطلاعاتی از وضعیت سالمندان در روزهای کرونایی و نکاتی درباره سالمند آزاری براتون گفتیم با ما همراه باشید.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads