• 3 سال پیش

  • 10

  • 16:10

شنبه 15 شهریور ماه 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 15 شهریور ماه 1399

رادیو صبا
  • 16:10

  • 10

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم و مصاحبه ای با دکتر تاجیک درباره شرکت‌های کاغذی داشتیم و براتون از راهکارهای کاهش استرس در دوره کرونا گفتیم.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads