• 3 سال پیش

  • 10

  • 18:15

شنبه5 مهر ماه 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه5 مهر ماه 1399

رادیو صبا
  • 18:15

  • 10

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم خبرهای همسان‌سازی رو مرور می‌کنیم و از برنامه‌های گردشگری صندوق بازنشستگی برای شما می‌گوییم، با ما همراه باشید.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads