• 3 سال پیش

  • 5

  • 15:57

شنبه 3 آبان ماه 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 3 آبان ماه 1399

رادیو صبا
  • 15:57

  • 5

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم، درباره خرید اقساطی لوازم خانگی حرف زدیم و توصیه‌هایی برای زدن ماسک در روزهای بارانی داریم، با ما همراه باشید.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads