• 3 سال پیش

  • 7

  • 18:29

شنبه 26 مهر ماه 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 26 مهر ماه 1399

رادیو صبا
  • 18:29

  • 7

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم و راهکارهایی برا بهبود کیفیت زندگی دردوران سالمندی رو بهتون معرفی کردیم، با ما همراه باشید.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads