• 2 سال پیش

  • 6

  • 19:00

شنبه17 آبان ماه 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه17 آبان ماه 1399

رادیو صبا
  • 19:00

  • 6

  • 2 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم و خطر کرونا برای بیماران دیابتی رو بررسی می‌کنیم ، با ما همراه باشید.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads