• 2 سال پیش

  • 280

  • 21:08

هدی شعراوی

سمر
2
2
0

هدی شعراوی

سمر
  • 21:08

  • 280

  • 2 سال پیش

توضیحات
سیزدهمین قسمت پادکست سمر درباره هدی شعراوی‌ست از پیشگامان جنبش حقوق زنان در مصر و بنیان‌گذار اتحادیه فمینیستی مصر

با صدای
سمیه نصراللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads