• 3 سال پیش

  • 517

  • 17:08

زینب سلبی

سمر
2
2
0

زینب سلبی

سمر
  • 17:08

  • 517

  • 3 سال پیش

توضیحات
هشتمین قسمت پادکست سمر درباره زندگی زنی‌ست اهل عراق به نام زینب سلبی و کمک‌هایش به زنان بازمانده از جنگ

با صدای
سمیه نصراللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads