• 4 سال پیش

  • 438

  • 17:24

مریم زندی

سمر
3
3
0

مریم زندی

سمر
  • 17:24

  • 438

  • 4 سال پیش

توضیحات
چهارمین قسمت پادکست سمر درباره مریم زندی‌ست. عکاس پرکار و سرشناس معاصر ایرانی

با صدای
سمیه نصراللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads