• 3 سال پیش

  • 264

  • 18:12

وانگاری موتا ماتای

سمر
2
2
0

وانگاری موتا ماتای

سمر
  • 18:12

  • 264

  • 3 سال پیش

توضیحات
هفتمین قسمت پادکست سمر درباره زندگی پرکار و موثر مادر درخت‌های آفریقا و برنده جایزه صلح نوبل است.

با صدای
سیه نصراللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads