• 3 سال پیش

  • 324

  • 15:00

مارتا گلهورن

سمر
2
2
0

مارتا گلهورن

سمر
  • 15:00

  • 324

  • 3 سال پیش

توضیحات
پنجمین قسمت پادکست سمر درباره زندگی و عملکرد مارتا گلهورن است به عنوان نویسنده و گزارشگر جنگ

با صدای
سمیه نصراللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads