• 3 سال پیش

  • 498

  • 03:36

تا دلی آتش نگیرد... غزلی از نظام‌وفای آرانی با نوای سه‌تار نادر فولادی‌نسب

هنر و زندگی شهرزاد
3
توضیحات
غزلی از#نظام_وفای_کاشانی ای‌که مایوس از همه سویی به سوی عشق رو کن قبله‌ی دل‌هاست اینجا, هر چه خواهی آرزو کن تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید حال ما خواهی اگر، در گفته‌ی ما جستجو کن زرد‌رویی در میان گلرخان عیب است بر من روی زردم را به خون ای دیده گاهی شستشو کن چرخ کجرو نیست،تو کج بینی ای دور از حقیقت گر همه کس را نکو خواهی برو خود را نکو کن چون خیال دوست،من چیزی نشاط آور ندیدم هر زمان افسرده دل گشتی، نظاما یاد او کن نوای سه‌تار #نادر_فولادی‌نسب (https://t.me/naderfouladinasab) اجرا #شهرزادفتوحی تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی @naderfouladinasab @ShahrzadArtandLife

با صدای
غزلی از نظام‌وفای کاشانی
احرا شهرزاد فتوحی
نوای سه‌تار نادر فولادی‌نسب
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads