• 3 سال پیش

  • 164

  • 15:44

کرونا و تیشه به ریشه اقتصاد خانواده

رادیو اطلس
0
0
0

کرونا و تیشه به ریشه اقتصاد خانواده

رادیو اطلس
  • 15:44

  • 164

  • 3 سال پیش

توضیحات
کرونا ویروس بدقلقی که فارغ از جسم، روح و ذهن و اقتصاد و جامعه را تحت تاثیر قرار داد. سپیده صادقی کرونا را اینبار با نگاه یک روان درمانگر به اقتصاد خانواده و فشارهای آن بررسی میکند.

با صدای
سپیده صادقی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads