• 3 سال پیش

  • 206

  • 16:57

هر سخنی، سخن بزرگان‌نیست

رادیو اطلس
1
1
0

هر سخنی، سخن بزرگان‌نیست

رادیو اطلس
  • 16:57

  • 206

  • 3 سال پیش

توضیحات
حتما برای شما هم پیش آمده که گاهی صحبتی یا شعری از کسی میخوانید که طبق منطق شما با اثار قبلی نویسنده جور در نمی اید اما بنام او منتشر شده است. این روزها انتشار سخنان اینچنینی بسیار رایج شده و در این اپیزود نگاهی به ماجرای فیک نویسی داریم.

با صدای
سمیه قرچه داغی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads