• 3 سال پیش

  • 211

  • 19:36

چه کسی بیشتر حامی کودک است

رادیو اطلس
0
0
0

چه کسی بیشتر حامی کودک است

رادیو اطلس
  • 19:36

  • 211

  • 3 سال پیش

توضیحات
حتما برایتان پیش آمده که از کودکی پرسیده اید پدرت را بیشتر دوست داری یا مادرت. واکنش و پاسخ بچه‌ها به این سوال متفاوت است اما این بار بپرسید پدر بیشتر از شما حمایت می‌کند یا مادر. قطعا تفاوت در پاسخگویی شگفت زده تان می‌کند. در این اپیزود نگاهی به این سوال و جوابش از سوی بچه ها و اسیب شناسی این موضوع داریم.

با صدای
زهرا شکیبایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads