• 3 سال پیش

  • 419

  • 14:36

والدین سختگیر کودک لجباز تربیت می‌کنند.

رادیو اطلس
0
0
0

والدین سختگیر کودک لجباز تربیت می‌کنند.

رادیو اطلس
  • 14:36

  • 419

  • 3 سال پیش

توضیحات
سختگیری والدین که بیشتر اوقات از روی نگرانی برای اینده فرزند و تلاش برای بهبود عملکرد اوست گاهی نتیجه متفاوتی در پی دارد. در این اپیزود نگاهی داریم به آسیب شناسی تربیتی منجر به تربیت کودک لجباز

با صدای
سمیه قرچه داغی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads