• 3 سال پیش

  • 198

  • 13:52

با کودک خیال پردازم چه کنم

رادیو اطلس
0
0
0

با کودک خیال پردازم چه کنم

رادیو اطلس
  • 13:52

  • 198

  • 3 سال پیش

توضیحات
کودکان دید و دنیای متفاوتی از ما بزرگ سالان دارند و خیال پردازی و زندگی در رویا جز جدا نشدنی زندگی کودکان است. روانشناس کودک ما در این اپیزود از رادیو اطلس درباره کودکان خیالپرداز و نحوه مدیریت والدین صحبت می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads