• 3 سال پیش

  • 258

  • 20:43

یکی به من بگه چکار کنم

رادیو اطلس
2
2
0

یکی به من بگه چکار کنم

رادیو اطلس
  • 20:43

  • 258

  • 3 سال پیش

توضیحات
سپیده صادقی،روان درمانگر در این اپیزود درباره مشکل رایجی که در دو ماهه اخیر بین مراجعانش زیاد دیده شده صحبت می‌کنه. نیاز به هدف و نوعی سردرگمی برای انجام کارها! سپیده درباره راهکارهای مدیریت این حالت با شما صحبت میکنه

با صدای
سپیده صادقی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads