• 3 سال پیش

  • 207

  • 14:12

کنکور انتهای زندگی من نیست، نگاه به کنکور از دید یک کنکوری

رادیو اطلس
1
1
0

کنکور انتهای زندگی من نیست، نگاه به کنکور از دید یک کنکوری

رادیو اطلس
  • 14:12

  • 207

  • 3 سال پیش

توضیحات
بهار زارعان امسال کنکور داده و معتقده فشار برای قبولی توی کنکور نباید انقدر زندگی جوانان رو تحت شعاع خودش بگیره. در این اپیزود نگاهی به کنکور از دید یک کنکوری داریم

با صدای
بهار زارعان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads