• 3 سال پیش

  • 915

  • 13:49

معرفی سیف کست و اهداف آن

سیف کست | safecast
0
0
0

معرفی سیف کست و اهداف آن

سیف کست | safecast
  • 13:49

  • 915

  • 3 سال پیش

توضیحات
اپیزود آخر از فصل اول سیف کست اختصاص داره به معرفی سیف کست و اهدافی که دنبال میکنه. اگه شنونده ی ما بودید، برای اینکه بدونید چه برنامه هایی داریم، به این اپیزود گوش کنید.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads