• 3 سال پیش

  • 972

  • 34:03

بهانه ممنوع-فربد طهرانی

مرکز مذاکره ایران
1
1
0

بهانه ممنوع-فربد طهرانی

مرکز مذاکره ایران
  • 34:03

  • 972

  • 3 سال پیش

توضیحات
چرا خیلی از ما خیلی زود به یک سری از پیامها جواب مثبت یا منفی می دهیم؟ اگر می خواهید دلیل آن را بدانید و نام این کار را بدانید بهتر است این صوت را بشنوید

با صدای
فربد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads