• 5 سال پیش

  • 854

  • 01:32

رادیو یک باور

مرکز مذاکره ایران
0
0
0

رادیو یک باور

مرکز مذاکره ایران
  • 01:32

  • 854

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این رادیو قرار است مواردی مربوط به ارتباطات و نکته های مذاکراتی گفته شود. امیدوارم با شنیدن این پادکست‌‎ها و انتشار آنها کمک بزرگی به خود و جامعه خود کنیم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads